Andreas Bergström heter jag och bodde mina första år i Landskrona. Så småningom hamnade jag i Småland och där har jag levt största delen av livet, först i Ljungby och nu i Ryssby. Jag har en utbildning i matematik och fysik, men så småningom började jag skriva och fotografera. Då handlade det om ett letande efter dialog, kontakt, en längtan efter att förstå, förstå världen, förstå mig själv, men undan för undan har författande och bildskapande blivit ett livsinnehåll, ett sätt att se en mening i tillvaron, att använda det som känns till det som skulle kunna finnas. Och ett försök att bidra till andra människors reflektion kring varandet.

Jag har skrivit mycket; några små utdrag finns att ta del av här på hemsidan. Och är du intresserad eller har några idéer på hur jag kan sprida mina texter så är jag jättetacksam för tips.
På mina utställningar som jag har kallat för bilder – tankar har jag visat fotografier, fotomontage och tillhörande små texter. De senaste åren har jag arbetat mycket med dialogen mellan och inom bild och text i form av tvådimensionella avtryck och min förhoppning är att de får djup och väcks till liv när du upplever dem. En besökare på en utställning förmedlade att hon upplevde lokalen som ett meditationsrum. Ja, kände jag, att erbjuda betraktaren möjlighet till några meditativa ögonblick – precis där finns en av mina drivkrafter. Så välkommen att låta orden och bilderna mötas i dina inre ögon.
Utställningar i urval:
2011, Orust (Nösund), 1 - 5 juli
2012, Ryssby, 21 - 22 december
2013 - 2015, deltagit i Konstnärsrundan i Ljungby
2013 -2014, deltagit i Smålands Gröna Hjärtas Konst- och Hantverksrunda
2015, Växjö (Galleri Petersson & Persson), 14 mars - 4 april
2015, Linköping (Idingstad Säteri), 24 maj - 9 augusti
2016, Ljungby (Utställningshallen Ljungby bibliotek), 4 juni - 27 augusti
2016, Ryssby, lillagatan 4, 2 juli
Så här skrev Thomas Lissing i Smålandsposten den 14 mars 2015 om min utställning i Växjö:
Det finns en fin språkkänsla i den poetiska ansatsen, som lovar gott. Bildernas uttryck varierar med graden av behandling och som mest kärnfulla blir de när de reducerats ned till sina minsta beståndsdelar.