kulturstipendium, Inga-Lill Fredhage och Sara Karlsson
idrottsstipendium, Sara Henriksson
pris för kulturprestation, Siw Svensson
pris för idrottsprestation, Mikael Nilsson
pris till föreningsledare barn/ungdom, Mats Berglund
pris för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård, Nils-Evert & Kerstin Norén
från Smålänningen, 24 juni 2016
från Smålänningen, 17 augusti 2016
Back to Top