om en starkströmskabel
korset i byn
ett ansikte
om månen